Prowadzenie podatkowych ksiąg PR

logologo
Firmom, które korzystają z uproszczonej ewidencji podatkowej proponujemy kompleksową obsługę, poczynając od obligatoryjnego prowadzenia KPiR oraz rozliczeń z Urzędem Skarbowym, ZUS, a kończąc na doradztwie finansowym. Profil usług zależy od wyboru i potrzeb Zleceniodawcy.

Oferujemy w tym zakresie:
 • Ewidencja Prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów
 • Prowadzenie rejestru podatku od towarów i usług VAT
 • Sporządzanie list płac, prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowników
 • Gospodarka majątkiem trwałym
 • Opracowanie najkorzystniejszych planów amortyzacyjnych
 • Prowadzenie tabel amortyzacyjnych
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych
 • Rozliczanie z Urzędem Skarbowym, ZUS-em, Urzędem Statystycznym Sporządzanie deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz pracowników, naliczanie składek
 • Sporządzanie deklaracji od towarów i usług VAT
 • Kompleksowa obsługa rozliczeń z ZUS - sporządzanie deklaracji, naliczanie składek (elektroniczne przesyłanie danych)
 • Sporządzanie sprawozdań statystycznych.