Pozostałe usługi

logologo
Oferujemy również usługi z zakresu:
  • prowadzenia rejestrów podatku VAT
  • sporządzania deklaracji podatkowych i ZUS
  • rozliczania z ZUS drogą elektroniczną
  • sporządzania list płac i deklaracji pracowniczych
  • sporządzania rocznych rozliczeń podatkowych

Oraz usługi:
  • pomocy w zakładaniu firm i rozpoczynaniu działalności gospodarczej
  • pomocy w likwidowaniu zaległości księgowych
  • doradztwo finansowo-podatkowe
  • sporządzanie rocznych rozliczeń podatkowych