Oferta

logologo

Oferujemy usługi w zakresie:

  • prowadzenia ksiąg rachunkowych (pełna księgowość)
  • prowadzenia podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów
  • prowadzenia ewidencji przychodów zryczałtowanego podatku dochodowego
  • prowadzenia rejestrów podatku VAT
  • sporządzania deklaracji podatkowych i ZUS
  • rozliczania z ZUS drogą elektroniczną
  • sporządzania list płac i deklaracji pracowniczych
  • sporządzania rocznych rozliczeń podatkowych

 

Oprócz usług standardowych możemy również wykonywać usługi w siedzibie naszego zleceniodawcy na jego sprzęcie z wykorzystaniem posiadanego oprogramowania.