Ewidencjia przychodów ZPD

logologo
Firmom, które rozliczają się z urzędami w formie zryczałtowanego podatku dochodowego oferujemy obsługę w formie:
  • prowadzenia ewidencji przychodów
  • prowadzenia rejestrów podatku VAT
  • prowadzenia rozliczeń z Urzędem Skarbowym oraz ZUS w tym sporządzanie deklaracji i naliczanie składek