Prowadzenie ksiąg rachunkowych

logologo
Jeśli prowadzą Państwo pełną księgowość, pomożemy spełnić wszystkie wymogi Ustawy o Rachunkowości, tworząc taki system, który umożliwi Państwu uzyskanie maksymalnej ilości informacji potrzebnych do prawidłowego zarządzania firmą, ułatwimy rozliczenia z urzędami, z ZUS.

Nasze usługi w tym zakresie obejmują:
 • Rachunkowość
 • Tworzenie i modyfikację Zakładowego Planu Kont, który pozwoli przy możliwie niskim koszcie dostarczyć zarządzającym jak największą ilość przydatnych informacji dotyczących finansów firmy
 • Bieżącą ewidencję zdarzeń gospodarczych firmy
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych)
 • Opracowywanie sprawozdań wewnętrznych firmy
 • Gospodarka Materiałowa
 • Prowadzenie ewidencji obrotu materiałowego
 • Rozliczanie inwestycji okresowych
 • Gospodarka majątkiem trwałym
 • Opracowanie optymalnych planów amortyzacyjnych
 • Prowadzenie tabel amortyzacyjnych
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych
 • Rozliczenia z Urzędem Skarbowym, ZUS-em, Urzędem Statystycznym
 • Sporządzanie deklaracji podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz pracowników
 • Sporządzanie deklaracji podatku od towarów i usług - VAT
 • Kompleksowa obsługa rozliczeń z ZUS - sporządzanie deklaracji, naliczanie składek (przesył elektroniczny)
 • Sporządzanie sprawozdań statystycznych